Kniha Dianetika
Dianetika sopka
 

   

L. Ron Hubbard a jeho život

L. Ron Hubbard je široce uznávaný jako jeden z nejvíce ovlivňujících autorů dvacátého století, s více než 160 miliony prodaných kopií svých prací po celém světě. Jako zakladatel Dianetiky a Scientologie pomohl svými filozofickými průlomy lidem po celém světě lépe porozumět sobě a ostatním.

„Abyste poznali život,“ jak jednou napsal, „musíte se stát jeho součástí. Musíte jít tam dolů a dívat se, musíte se dostat do všech koutů a skulin existence a musíte si otřít lokty o všechny možné druhy a typy lidí předtím, než můžete konečně určit, co je to člověk.“ Během dlouhého a dobrodružného putování za vědomostmi dělal L. Ron Hubbard právě toto.

Jeho trvalý zájem o lidskou mysl se zrodil už v ranném mládí – ve věku 12 let studoval pod plukovníkem Josephem C. Thompsonem, což byl ranný student psychoanalýzy a první námořní důstojník Spojených států, který studoval u Freuda ve Vídni. Ačkoli pan Hubbard nakonec odmítl Freudovu teorii jako nepraktickou a nefunkční, přesto dospěl k základnímu závěru: „Něco se dá s myslí udělat.“

Ron při svých výzkumech putoval skrze jižní Pacifik do Asie, kde se stal jedním z mála Američanů, kteří byli připuštěni k svatému tibetskému kněží na západním pohoří Číny. A i navzdory všem legendárním moudrostem Východu narazil na těžkou chudobu a bídné zoufalství, a mohl pouze usuzovat: „Moudrosti uzavřené v plesnivých knihách nikdo nevyužívá, a proto nemají žádnou hodnotu do té doby, dokud se nedají prakticky použít.“

Po návratu do Spojených států se pan Hubbard zapsal na studium inženýrství, matematiky a nukleární fyziky na Univerzitě George Washingtona. Byly to vědní obory, které by mu dobře posloužili při jeho pozdějších filosofických otázkách. L. Ron Hubbard byl prakticky první, kdo pečlivě využil západní experimentální metody na studium mysli a ducha a jeho univerzitní výzkum se týkal předmětů tak odlišných jako zásoba lidské paměti či základní vlastnosti estetiky. Ale kromě základní metodologie, což bylo také měřítko pro další vyšetřování, nenabízela univerzita žádné opravdové odpovědi. Ve skutečnosti, jak později napsal, „bylo opravdu zřejmé, že jsem jednal a žil v kultuře, která ví o mysli méně, než nejnižší primitivní kmen, se kterým jsem se mohl setkat. A proto jsem věděl, že budu muset dělat hodně výzkumů.“

Výzkumy mu zabraly několik dalších desetiletí a jeho laboratoří se stal svět lidí. Bez přístupu k štědrým grantům dokázal své výzkumy financovat jenom díky svému uznávanému spisovatelskému talentu.

Ron studoval celkem více než 21 primitivních ras a kultur – od pacifických severozápadních indických kmenů a filipínských domorodců až po lidi z hor v Portoriku. Uznáním jeho badatelské činnosti je také zapsání do památného seznamu prestižního Klubu newyorských badatelů.

Druhá světová válka sice znamenala přerušení výzkumu, ale byla také dalším popudem k vytvoření skutečné technologie na vyřešení problémů lidské mysli. První procedury, které vyvinul, otestoval v námořní nemocnici Oak Knoll v severní Kalifornii, kde byl pozdější poručík L. Ron Hubbard léčen kvůli zraněním z bitev. Testoval je na dřívějších vězních z japonských internačních táborů, u kterých to medicínská věda po mnoha marných pokusech vzdala. Využitím těchto ranních dianetických technik se každý z těch, koho Ron léčil, rychle a pozoruhodně uzdravil.

Po nastolení míru testoval pan Hubbard funkčnost Dianetiky spolu lidmi ze všech profesí. Aby Dianetiku vyvinul jako unikátně praktickou a efektivní technologii, testoval své procedury na stovkách lidí.

V roce 1947 sesbíral poznámky ze stovek nasbíraných případů, nashromáždil testy z předcházejících let a připravil detailní tezi základní teorie a technik. Kopie rukopisu se rozšířila do lékařských a vědeckých skupin a tito lidé ji dále a dále kopírovali a předávali svým přátelům. Tímto způsobem se originální teze Dianetiky rychle rozšířily. Práce byla následována později v roce 1949 článkem „Terra Incognita: Mysl“ napsaným specificky pro Žurnál cestovatele.

Jeho práce měly obrovský ohlas a pan Hubbard byl zavalen záplavou žádostí od čtenářů, aby celé téma shrnul do knižní publikace. Proto začal začátkem roku 1950 pracovat na knize Dianetika: Moderní věda o duševním zdraví.

Publikování knihy Dianetika: Moderní věda o duševním zdraví se o několik měsíců později stalo historickou událostí ve vydavatelské činnosti a získalo si široký zájem a uznání veřejnosti. Dianetika se okamžitě vyšvihla do čela seznamu New York Times bestsellerů a vydržela tam týdny a týdny. Od té doby se stala nejčtenější a nejpoužívanější knihou o lidské mysli v historii, s více než 20 miliony kopií v oběhu. Dnes je Dianetika celosvětovým fenoménem a používají ji miliony lidí ve více než 140 národech a ve více než 50 jazycích.

Práce L. Ron Hubbarda na téma člověk, mysl a duše celkem zahrnuje desítky milionů vydaných slov zaznamenaných ve svazcích, rukopisech a více než 2500 nahraných přednáškách. Největší svědectví Ronovy vize jsou zázračné výsledky jeho technologie a miliony přátel po celém světě, kteří přenášejí jeho odkaz do jednadvacátého století. Oboje roste v počtu s každým uplynulým dnem.

Jednou řekl: „Rád pomáhám druhým a za svou největší radost v životě považuji vidět člověka, který se sám osvobodil od stínů, které zatemňovaly jeho dny. „Tyto stíny mu připadají tak neproniknutelné a tak ho stahují dolů, že když pozná, že jsou to stíny a že skrze ně může vidět, projít nimi a dostat se znovu na slunce, je nesmírně potěšen. A obávám se, že jsem potěšen právě tak jako on.“  

 

© 2006 Dianetické centrum Praha. Všechna práva vyhrazena.
Informace o ochranných známkách.