Kniha Dianetika
Dianetika sopka
 

   

Běžné otázky o Dianetice

Otázka: Jak Dianetika funguje?
Odpověď: Dianetika pomáhá člověku zotavit se z dřívějších okamžiků bolesti a bezvědomí, které jsou uzamčeny v něčem, co je nazýváno reaktivní myslí. Ta osobu ovlivňuje, aniž by si toho byla osoba sama vědoma. Jiná osoba (v Dianetice nazývaná „auditor“) vede přesnými pokyny na tyto momenty pozornost osoby, tak jak je to popsáno v knize. Tyto pokyny pomáhají zbavit se škodlivé energie a síly spojené s těmito událostmi a tyto pak již více nemají na osobu nepříznivý vliv a osoba zažívá úlevu od toho, co jí trápilo. Dianetika vyžaduje dobrou komunikaci mezi auditorem a druhou osobou. Není to nic, co by se osobě dělalo, nýbrž zahrnuje to její aktivní účast na zvýšení svého sebeurčení. Jakékoli dvě osoby mohou jednoduše praktikovat Dianetiku jen pouhým použitím procesů, jenž jsou popsány v knize nebo zobrazeny na instruktážním videu.

Otázka: Je Dianetika podobná psychoanalýze či psychologii?
Odpověď: Ne. Dianetika není podobná nebo jakýmkoli způsobem spojená s psychoanalýzou či psychologií.

Otázka: Jaké jsou cíle Dianetiky?
Odpověď: Cílem Dianetiky je učinit lidi bystřejší a více schopnými, tak že jsou svobodní vést šťasné a konstruktivní životy. Hlavním cílem Dianetického procesingu je osoba, která již více nemá svou vlastní reaktivní mysl, nazývaná v Dianetice „Clear“.

Otázka: Jak je Dianetika spojená se Scientologií?
Odpověď: L. Ron Hubbard zkoumal a vyvinul předmět Dianetiky ještě předtím, než vyvinul Scientologii®. Jsou to samostatné předměty. Dianetika je technologie, která zvládá zdroj nechtěných pocitů, emocí a psychosomatických nemocí. Scientologie je studium a zvládání ducha ve spojení k sobě samému, vesmírům a ostatnímu životu.

Otázka: Jsou v Dianetice používány drogy či hypnóza?
Odpověď: Ne. Cílem Dianetiky je osvobodit lidi a dát jim možnost myslet samostatně, takže se mohou stát sebeurčení – čehož nemůže být dosaženo skrze používání drog a hypnózy. Velké množství lidí z různých profesí potvrzují pozitivní přínosy získané používáním Dianetiky. Společnou myšlenkou jejich osobních zisků je, že nyní mají větší kontrolu nad svými životy než kdykoli předtím.

Otázka: Proč je Dianetika někdy považována za kontroverzní?
Odpověď: Dianetika nepřišla na svět potichu. Žádný opravdu cenný přínos lidskému vývoji tak nepřišel. Přestože dává Dianetika čisté porozumění mysli do rukou člověka z ulice, pomáhající mu zbavit se nechtěných duševních stavů a psychosomatických nemocí bez použití drog, hypnózy či donucovacích metod, byla Dianetika okamžitě považována za léčení založené na psychologii, psychiatrii a lékařském průmyslu. Tajné služby Spojených států, které v té době provozovali experimenty na kontrolu mysli na základě bolesti, drog a hypnózy, nebyly příznivě nakloněny příchodu technologie, která napravuje „technologii“ vymývání mozků. A právě tito lidé spustili kampaň na poškození Dianetiky a jejího autora, která ještě dnes do určitého stupně pokračuje. Toto nicméně nezabránilo Dianetice v expanzi v exponenciálním měřítku díky své funkčnosti a úspěchům dosahovaných těmi, jenž ji praktikují. S ohromujícím vzrůstem psychotropních léků konzumovaných v posledních pár desetiletích, zaměřujících se na lidi každého věku, dokonce i na naše děti, se potřeba udělat Dianetiku a její prokazatelné výsledky, známé každému jako skutečnou funkční alternativu k těmto ničivým „léčením“, stala více naléhavou než kdy jindy – a tak bitva pokračuje.

 

© 2006 Dianetické centrum Praha. Všechna práva vyhrazena.
Informace o ochranných známkách.