Kniha Dianetika
Dianetika sopka
 

   

Co říkají na Dianetiku odborníci

„Kniha Dianetika by měla být životně důležitou součástí každé soukromé knihovny.“
MUDr. Kamil Dvořák
praktický lékař

„Dianetika je vědecky netradiční přístup, který nám dovoluje porozumět a osvobodit se ze všech hlubokých vnitřních konfliktů.“
Dr. Paul Chauchard, Phd.
čestný ředitel Institutu vysokých studií v Paříži

„Hubbard poskytuje novou a revoluční metodu umožňující člověku žít s jeho plnými schopnostmi.“
L. H. Gann
Univerzita ve Stanfordu

„Dianetika jako nauka o lidské duši je v podstatě technologickou metodou, jak se oprostit od své reaktivní mysli a destruktivního chování a jak získat plnou kontrolu nad svým vlastním životem, jak úspěšně přežívat jako jedinec i v rámci skupiny a celé společnosti.“
RNDr. Josef WOLF, CSc.
přední český antropolog a etnolog

„Dopad Dianetiky znamená, že svět už nikdy více nebude stejný… Dianetika vyhraje, pokud se dostatek lidí včas změní, aby jí porozuměli.“
Frederic L. Schuman,
profesor na Williams College

L. Ron Hubbard je bezpochyby jeden z nejplodnějších a nejvýznamnějších spisovatelů dvacátého století.“
Stephen V. Whaley, Phd.
profesor angličtiny a cizích jazyků

„...pro lidstvo se to ukáže být tak revoluční jako byl pro jeskynního člověka objev ohně.“
Walter Winchell
fejetonista, Daily Mirror

 

© 2006 Dianetické centrum Praha. Všechna práva vyhrazena.
Informace o ochranných známkách.